İSLAMDA CİNİSLAMDA CİN


CİN: Gizlenmek , gizli kalmak, gözle görülmeyen gizli kuvvetler. Anlamlarına gelir.

Cinin varlığı Kuran ve sünnetle sabittir.

Cinler insanlar gibi yeryüzünde bulunurlar.

Müminleri ve kafirleri vardır.

Cinleri inkar küfürdür.

Cinlere de insanlar gibi peygamber gelmiştir.

AYET:’’ Ey cin ve insan topluluğu  size  içinizden ayetlerimi anlatan ve şu kıyamet gününün geleceğini haber verip sizi korkutan peygamber gelmedimi?(Enam- 130)

AYET: ‘’ Doğrusu biz cinler o hidayet rehberi olan Allahın peygamberini dinlediğimizde hemen ona inandık . her kim bu suretle Rabbine iman ederse o ne hakkı eksiltmekten ne de zulme uğramaktan korkmaz.(Cin- 13)

AYET:’’ Şu vaktide  hatırla ki cinlerden bir kısmını Kuran dinlesinler diye  sana sevketmiştik. Onlar Kuran dinlemeye hazır olunca birbirlerine susun dinleyin dediler.(Ahkaf 29-32)

AYET: ‘’ Ey Muhammet de ki cinlerden bir topluluğun Kuranı dinlediği bana vahyedildi. Onlar şöyle demişlerdir. Doğrusu biz doğru yola götüren , hayrete düşüren, bir Kuran dinledikte ona inandık. Biz Rabbimize ortak koşmayacağız. ( Cin 1- 2 )

AYET:’’ Doğrusu bir takım insanlar. Cinlerin bir takımına sığınırlardı da onların azgınlıklarını arttırırlardı. ( Cin- 7)

AYET:’’ Cinler gaybı bilemezler’’( Sebe- 14)

AYET:’’ Şüphe yok ki onlar meleklerin sözünü işitmekten kati surette yasaklanmışlardır. (Şuara- 212)

AYET:’’ Cinleri daha önce çok zehirli ateşten yarattık.(Hicr-27)

AYET:’’ Ben cinleri insanları bana ibdet etsinler diye yarattım.(Zariyat-56)

    Muhterem müminler görüldüğü gibi cinler hakkında Kuranı kerimde  birçok ayeti vardır. Hatta cin suresi vardır. Bu ayetlerden anlıyoruz ki

1-      Cinler insanlardan önce yaratılmıştır.

2-      Cinler zehirli ateş(ateşin alevi) den yaratılmıştır.

3-      Cinler gözle görülmez varlıklardır.

4-      Cinler ışık hızıyla hareket etme kabiliyetine sahiptirler.

5-      Cinler olayları hemen öğrenir. Habere anında ulaşır.

6-      Cinler bir şeyi ber yerden bir yere anında ulaştırır(ışık hızıyla)

7-      Cinler çok ağır işleri, çok kısa zamanda bitirebilme kabiliyetine sahiptirler.

8-      Cinlerin gecesi gündüz gündüzü ise gecedir. Gece ayaktadırlar, gündüz dinlenirler,

9-      Cinler için Kaybolan bir şeyi bulmak  çok kolaydır.

10-  Cinler binlerce yıl yaşayabilirler.

11-  Cinlerin yiyeceği her şeydir. Katı, sıvı, gaz, ne olursa yiyebilirler.

CİNLERLE İNSANLARIN  BENZER ÖZELLİKLERİ


1-      Cinlerinde insanlar gibi inananı ve kafiri vardır.

2-      Cinlerde insanlar gibi yemek yer.

3-      Cinlerde insanlar gibi giyinirler.

4-      Cinlerde insanlar gibi evlenirler.

5-      Cinlerde insanlar gibi çocuk sahibi olurlar.

6-      Cinlerde insanlar gibi yaşlanırlar.

7-      Cinlerde insanlar gibi erkek ve dişiden oluşurlar.

8-      Cinlerde insanlar gibi duygulanır, ağlar, güler,sevinir,üzülür.

9-      Cinlerin amirleri, memurları ,kanunları, sosyal yaşamları, evleri, köyleri vardır.

10-  Cinlerin  insanlar gibi zengini,fakiri, sağlıklısı,hastası, engellisi vardır.

11-  Cinlerde insanlar gibi doğar, büyür ve ölürler.

12-  Cinlerde insanlar gibi kendilerine ve insanlara zarar verebilirler.

  CİNLERİN İNSANLARDAN EN ÖNEMLİ FARKI GÖRÜNMEMELERİ VE IŞIK HIZIYLA HAREKET EDEBİLNELERİDİR.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder